Konsep-kepimpinan-instruksional-satu-pandangan-yang

Konsep-kepimpinan-instruksional-satu-pandangan-yang

Lantaran daripada kajian-kajian tersebut maka timbullah konsep kepimpinan instruksional yang. satu sama lain.Pemimpin perlu bertindak secara wajar dan cepat untuk merebut peluang yang ada dihadapannya.Matlamat yang bermanfaat ialah matlamat bersama, sebarang kejayaan bukan hanya dilihat untuk satu pihak tetapi faedahnya akan dinikmati oleh golongan yang lebih besar.

Penyakit itu boleh disembuhkan dengan mengambil ubat yang bersesuaian. jika tindakan telah diambil, penyakit telah disembuhkan, keseluruhan tindakan ini adalah proses kebijaksanaan.

ZZZT1054: BAB 3 : Kepimpinan - pd1054.blogspot.com

Proses penambahbaikan perlu dilakukan secara berterusan, jika tidak, peningkatan terhenti sebaliknya sekolah akan mengalami kemerosotan.Sebagai contoh, subjek bahasa Inggeris selalu disebut sebagai penghalang kepada kecemerlangan luar bandar.Seringkali kita lihat kejayaan berlaku di sesebuah sekolah apabila ada perubahan kepimpinan.Tindakan penambahbaikan hanya boleh dilakukan setelah pihak pengurusan mengetahui proses dan lebih bermanfaat mengalami sendiri proses berkenaan. c. Menangani Perubahan Sistem pendidikan Proses pendidikan telah mengalami perubahan yang amat pesat.Sebelum memulakan perjalanan tersebut seseorang pasti ada matlamat yang hendak dituju dan dia sedar dari mana ia bermula.Orang yang bijaksana akan mampu bersaing dalam tamadun baru ini di mana dunia dianggap sebagai satu kampung (village).

Pengalamansangat tinggi nilainya kerana merupakan amalan sebenar dan menjadi milik perseorangan bagi orang yang melaluinya.Data tidak akan menjadi maklumat jika tidak diterjemah dengan mencari makna kepada setiap angka dalam data berkenaan.

Artikel 7: KEPIMPINAN PENDIDIKAN DAN PENGURUSAN PENDIDIKAN

Oleh hal yang demikian, pemimpin instruksional harus menggunakan data sehingga ia menjadi orang yang bijaksana.Perhubungan menjadi amat sofistikated sehingga mengubah corak mekonomi global daripada ekonomi yang berasaskan pengeluaran (production economy) kepada ekonomi berasaskan pengetahuan (knowledge based economy).

Tindakan kreatif dan inovatif dalam pengurusan juga hasil daripada kebijaksanaan. sebarang usaha untuk mencapai matlamat kecemerlangan akan menghadapi beberapa halangan.Ia adalah satu-satunya agama yang pada pandangan saya mempunyai kemampuan untuk.Kepimpinan instruksional yang efektif adalah penting. teori dan konsep kepimpinan instruksional.Semoga catatan ini dapat menjadi rujukan warga pendidik yang mahu menjadikannya bahan bacaan. 1. Pendahuluan Persoalan kepimpinan diperkatakan di mana-mana dan merangkumi keselurujhan aspek kehidupan manusia, sama ada dalam soal-soal sosial, politik, ekonomi mahupun kerohanian.Hanya setelah makna difahami, maka tindakan berikutnya menjadi relevan dan sangat kritikal.

Dalam konteks ini bayangkan jika usaha tidak menemui kejayaan sebaliknya hanya kegagalan.Mereka juga menganggap diri mereka sebagai penyumbang ke arah mencapai matlamat.Pemimpin perlu berfikir panjang, tetapi bermenung terlalu panjang perlu dielak.Peminpin amat ramai, tetapi pemimpin yang membawa perubahan baik kepada kehidupan manusia, amat waajar dikaji dan dicontohi.Kejayaan pelajar bukan hanya kegembiraan pihak sekolah kerana matlamatnya tercapai, atau oleh ibu bapa kerana ia juga kejayaan keluarga, tetapi akan dinikmati oleh seluruh bangsa dan negara pada jangka panjang.Setiap produk perlu diytambah nilai supaya kualitinya bertambah baik.Negara jauh sekali daripada mendapat manfaat malah hanya akan mendapat padah. 3. Analogi Tanggungjawab seorang pemimpin boleh diibaratkan seperti suatu perjalanan.

Oleh hal yang demikian, mengurus kejayaan adalah suatu kaedah untuk menjamin kejayaan berterusan.Kaedah mengatasi masalah itu datang dari satu pengetahuan terpeinci mengenai masalah tersebut.Kejayaan bermakna memungkinkan mereka untuk terus hidup dan kegagalan pula boleh membawa maut.

Meneruskan Kecemerlangan Tamadun Kita sudah melalui lima zaman tamaddun iaitu Zaman Memungut dan Memburu, Zaman Pertanian, Zaman Industri, Zaman Maklumat dan Zaman Kebijaksanaan.Unsur-unsur dalam pendidikan amat pelbagai iaitu guru, murid,bahan, kurikulum, kaedah, persekitaran dan teknologi perlu digembling dan diurus supaya pendidikan dapat disampaikan dengan lebih berkesan.Pada ruangan ini izinkan saya mencatatkan kembali cabutan daripada kertas kerja KONSEP KEPIMPINAN INSTRUKSIONAL: SATU PANDANGAN MENYELURUH: Kertas Kerja ini.Data bukan sahaja dalam bentuk agka, boleh jadi dalam petunjuk yang diperoleh daripada pemerhatian contohnya, muka pelajar pucat.

Pemimpin instruksional perlu membuat jangkaan masa hadapan organisasinya supaya halangan-halangan dapat ditangani dan mengelakkan padah pada organisasinya.Seorang pengetua atau guru besar perlu bermula dengan menentukan Visi, iaitu hala tuju ke arah mana sekolahnya akan dibawa.Pemimpin perlu bertindak secara proaktif bagi menggerak menggerak dan merangsang orang lain untuk bertindak.

Kepemimpinan - SlideShare

Hanya orang yang bijaksana akan berfikir secara kreatif hingga dapat mengatasi halangan tersebut hingga terhasil kecemerlangan yang dihajatkan.Pemimpin mungkin memiliki segala idea besar atau wawasan agung, tetapi jika tindakan tidak diambil atau dilaksanakan, tiada apa yang boleh dihasilkan.

Adakah anda mempunyai hala tju, strategi yang tepat dan pasukan yang mantap untuk mencapai matlamat organisasi. 4. Rasional Program Kepimpinan Instruksional Program kepimpinan ini perlu diadakan setelah mengambil kira rasional seperti berikut: Perubahan Tamadun Manusia Perubahan dalam sistem pendidikan Perlunya mengurus kejayaan ( managing success) a.

Murobbi: Kepimpinan???

Kepimpinan Instruksional: Satu Panduan Praktikal (Edisi Kedua) berperanan sebagai panduan yang membolehkan para pembaca dan pelaksana kurikulum memahami peranan...Terjemahan akan memberi kefahaman yang lebih mendalam dan mendatangkan maklumat serta idea penyelesaian jika ia menunjukkan kepada sesuatu masalah.Profesor Dr Yusof Qardhawi dalam bukunya F iqah Keutamaan menghuraikan sunah berkaitan ilmu mestilah diikuti dengan amalan.Setelah ada hala tuju, ia perlu memilih strategi yang sesuai untuk mencapai matlamatnya.Dalam konsep KM ini, satu model pengurusan dikemukakan sebagai prasyarat kepada kebijaksanaan.Ini adalah situasi yang boleh membawa mudarat kepada organisasi.